?!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 防爆起重?- C市U新v重机械有限公?/title> <meta name="Keywords" content="防爆起重? /> <meta name="Description" content="Z详细介绍防爆起重?q销江苏Q山东,江)产品内容,包括防爆起重机的用途、型受范围、图片等,在这里你可以得知所有防爆v重机新闻以及*********市场防爆起重Zh?咨询电话:0373-8718566" /> <link type="text/css" href="/template/jchb/lib/base.css" rel="stylesheet" /> <link type="text/css" href="/template/jchb/lib/style.css" rel="stylesheet" /> <script src="/template/jchb/js/jquery-1.8.0.min.js"></script> <script src="/template/jchb/js/foucsbox.js"></script> <script src="/template/jchb/js/DrawImage.js" type="text/javascript"></script> <script type="text/javascript" src="/template/jchb/js/dtlb123.js"></script> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> </head> <body> <div style="position:fixed;left:-9000px;top:-9000px;"></div> <div class="top"> <div class="wfixed clearfix"> <div class="fl"> C市U新v重机械有限公ؓ您免Ҏ?a href="http://www.jnyggy.com">Ƨ式电动葫芦</a>?a href="/supply/">地铁出渣?/a>?a href="/news/">出渣Zh?/a>{相关信息发布和相关资讯Q敬请关注! </div> </div> </div> <div class="wfixed"> <div class="topCen clearfix"> <div class="fl logo"> <a href="http://www.jnyggy.com" title="C市U新v重机械有限公? rel="nofollow"><img src="/uploads/logo/20181217045235.png" alt="C市U新v重机械有限公? /></a> </div> <div class="fr tell"> <span>咨询服务热线</span> <p>13683739555</p> </div> </div> </div> <div class="menu"> <ul> <li><a href="http://www.jnyggy.com/" class="cur" rel="nofollow" title="|站首页">|站首页</a></li> <li><a href="http://www.jnyggy.com/about/" rel="nofollow" title="走进我们">走进我们</a></li> <li><a href="http://www.jnyggy.com/supply/" title="产品中心" rel="nofollow" >产品中心</a></li> <li><a href="http://www.jnyggy.com/news/" title="新闻资讯" rel="nofollow" >新闻资讯</a></li> <li><a href="http://www.jnyggy.com/about/about3.html" rel="nofollow" title="装R现场">装R现场</a></li> <li><a href="http://www.jnyggy.com/about/about2.html" rel="nofollow" title="资质荣誉">资质荣誉</a></li> <li><a href="http://www.jnyggy.com/about/about4.html" rel="nofollow" title="工程案例">工程案例</a></li> <li><a href="http://www.jnyggy.com/contact/" rel="nofollow" title="联系我们">联系我们</a></li> </ul> </div> <div class="banner" id="flashs"> <script type="text/javascript"> var picarr=new Array(); picarr[1] = "/uploads/link/20181217044500.jpg"; picarr[2] = "/uploads/link/20190123043705.jpg"; picarr[3] = "/uploads/link/20180711094210.jpg"; for (i=1;i<=3;i++) { if(picarr[i]!="") { var j=i-1; document.write ('<div class="bgitem" style="background-image:url('+picarr[i]+');" id="flashbg'+ j + '"></div>'); }} </script> </div> <div class="iseaCon"> <div class="wfixed clearfix"> <div class="fl hotSea fs14 font_w"> <span class="fb">热门搜烦Q?/span> <a rel="nofollow"href="http://www.jnyggy.com" title="Ƨ式电动葫芦">Ƨ式电动葫芦</a> <a rel="nofollow"href="http://www.jnyggy.com/supply/" title="防爆电动葫芦">防爆电动葫芦</a> <a rel="nofollow"href="http://www.jnyggy.com/news/" title="冉电动葫芦">冉电动葫芦</a> </div> <div class="search fr"> <form name="formSeach" id="formSeach" target="_blank" action="/key.aspx" onsubmit="Seach()"> <input type="text" name="k" value="误入关键词搜烦" onblur="if(this.value==''){this.value=this.defaultValue;}" onfocus="if(this.value==this.defaultValue){this.value='';};" class="search_text fl" /> <div class="search_select fl"> <select name="nest" id="search"> <option value="0">站内</option> <option value="1">站外</option> </select> </div> <input type="image" align="absmiddle" src="/template/jchb/images/sea.png" class="search_button fr" /> </form> </div> </div> </div> <div class="clear"></div> <div class="main"> <div class="wfixed clearfix"> <div class="demo1_menu"> <p>产品中心<span>/product</span></p> <ul> <li><a href="http://www.jnyggy.com/ddhl/" target="" title="电动葫芦">电动葫芦</a> <ul> <li><a href="/ddhl/fbddhl/" title="防爆电动葫芦">防爆电动葫芦</a></li> <li><a href="/ddhl/yjddhl/" title="冉电动葫芦">冉电动葫芦</a></li> <li><a href="/ddhl/osddhl/" title="Ƨ式电动葫芦">Ƨ式电动葫芦</a></li> <li><a href="/ddhl/dtddhl/" title="地铁电动葫芦">地铁电动葫芦</a></li> <li><a href="/ddhl/cdmdgssddhl/" title="CDMD钢丝l电动葫?>CDMD钢丝l电动葫?/a></li> <li><a href="/ddhl/djkddhl/" title="低净I电动葫?>低净I电动葫?/a></li> </ul> </li> <li><a href="http://www.jnyggy.com/dlj/" target="" title="提梁?>提梁?/a> <ul> </ul> </li> <li><a href="http://www.jnyggy.com/qcj/" target="" title="起重?>起重?/a> <ul> <li><a href="/qcj/dtczj/" title="地铁出渣?>地铁出渣?/a></li> <li><a href="/qcj/hjqcj/" title="花架起重?>花架起重?/a></li> <li><a href="/qcj/msqcj/" title="门式起重?>门式起重?/a></li> <li><a href="/qcj/qsqcj/" title="桥式起重?>桥式起重?/a></li> <li><a href="/qcj/clqcj/" title="单梁起重?>单梁起重?/a></li> <li><a href="/qcj/slqcj/" title="双梁起重?>双梁起重?/a></li> <li><a href="/qcj/dgnqcj/" title="多功能v重机">多功能v重机</a></li> <li><a href="/qcj/yjqcj/" title="冉起重?>冉起重?/a></li> <li><a href="/qcj/zdsqcj/" title="抓斗式v重机">抓斗式v重机</a></li> <li><a href="/qcj/osqcj/" title="Ƨ式起重?>Ƨ式起重?/a></li> <li><a href="/qcj/jzxqcj/" title="集装pv重机">集装pv重机</a></li> </ul> </li> <li><a href="http://www.jnyggy.com/sjpt/" target="" title="升降q_">升降q_</a> <ul> </ul> </li> <li><a href="http://www.jnyggy.com/xbd/" target="" title="旋臂?>旋臂?/a> <ul> </ul> </li> <li><a href="http://www.jnyggy.com/ltck/" target="" title="立体车库">立体车库</a> <ul> </ul> </li> </ul> <div class="contact"> <p>C市U新v重机械有限公?/p> <p>联系人:徐经?/p> <p>电话Q?373-8718566</p> <p>手机Q?3683739555</p> <p>|址Q?a href="http://www.jnyggy.com" rel="nofollow" title="|址">www.jnyggy.com</a> </p> <p>地址Q河南长垣县起重工业园区位大??/p> </div> </div> <div class="fr insRight"> <div class="iabout_title"> <p>产品详情<span>/C市U新v重机械有限公?/span></p> <div class="xdh"> <a href="/">首页</a> > <a href="/supply/">供应产品</a> > <a href="/qcj/">起重?/a> > <a href="/supply/65.html">防爆起重?/a> </div> </div> <div class="insNewsArti clearfix pt10 font_w"> <div class="proArtiTop"> <div class="pro_left"> <img src="/uploads/cp/20130726060231.jpg" alt="防爆起重? onload="javascript:DrawImage(this,400,300,0,0);" /> </div> <div class="pro_right"> <h1><p>产品名称Q防爆v重机</p></h1> <p>产品型号Q?/p> <p>产品介:</p> </div> </div> <div class="clear"></div> <div class="con fs14"> <p><p> <span style="font-family:'宋体';color:#3366ff;font-size:10.5pt;">    <a href="http://www.jnyggy.com/supply/65.html" target="_blank">防爆起重?/a></span><span style="font-family:'宋体';font-size:10.5pt;">是用比较广泛的<a href="http://www.jnyggy.com/qcj/" target="_blank">起重?/a>Q因为它的用不会受到地面物体的影响Q而且在用的时候能够有效的节约I间Q因为它一般都是室内用,q时p够借助于室内的金属架或是水泥柱q行?/span><span style="font-family:'宋体';color:#3366ff;font-size:10.5pt;">防爆起重?/span><span style="font-family:'宋体';font-size:10.5pt;">能够借助于铺讄轨道q行U向的运动,吊钩又能够借助于自w的优势做横向运动,所以它的工作区域是固定的,q样p够更大限度的利用地面的空间进行工作?/span><span style="font-family:'宋体';color:#3366ff;font-size:10.5pt;">防爆起重?/span><span style="font-family:'宋体';font-size:10.5pt;">在用的时候要l常的进行检修保养,q样才能够更好的提高它的使用寿命Q一般我们在修的时候比较容易注意到的就是v重机的外表有没有开裂,出现裂纹Q有没有堆积灰尘Q但是这些ƈ不是特别重要的,我们一定要l常的检查v重机的螺丝钉是否拧紧Q润滑是否做CQ钢丝是否出现损Q断裂等{?/span><span style="font-family:'宋体';font-size:10.5pt;">有需?/span><span style="font-family:'宋体';color:#3366ff;font-size:10.5pt;">防爆起重?/span><span style="font-family:'宋体';font-size:10.5pt;">的请点击Q?/span><span><a href="http://www.jnyggy.com/"><span style="font-family:'宋体';color:#0000ff;font-size:10pt;text-decoration:underline;" class="15">http://www.jnyggy.com/</span></a></span><span style="font-family:'宋体';font-size:10.5pt;"></span> </p></p> </div> <div class="proArtiNum mt10"> <p>上一条:<a href="http://www.jnyggy.com/supply/66.html" title="矿用防爆起重?>矿用防爆起重?/a></p> <p>下一条:<a href="http://www.jnyggy.com/supply/64.html" title="MD型电动葫?>MD型电动葫?/a></p> </div> <div class="tag"> 相关标签Q?a href='/key.aspx?k=%e8%b5%b7%e9%87%8d%e6%9c%ba'>起重?/a>,<a href='/key.aspx?k=%e9%98%b2%e7%88%86%e8%b5%b7%e9%87%8d%e6%9c%ba%e4%bb%b7%e6%a0%bc'>防爆起重Zh?/a>,<a href='/key.aspx?k=%e9%98%b2%e7%88%86%e8%b5%b7%e9%87%8d%e6%9c%ba%e6%89%b9%e5%8f%91'>防爆起重机批?/a>, </div> <div class="tag"> 来源Q?a href='http://www.jnyggy.com/supply/65.html'>http://www.jnyggy.com/supply/65.html</a> </div> <div class="tag"> 发布旉Q?013-7-26 0:00:00 </div> <div class="crumb mt15"> <span class="fl font_w fb ">相关新闻<b class="fs14 fn font_i ml5">RELATED NEWS</b></span> </div> <div class="insNews1 clearfix pt10 fs14 font_w"> <ul> <li><a href="http://www.jnyggy.com/news/230.html" rel="nofollow" title="梁式起重Z桥式起重机有什么差异?">梁式起重Z桥式起重机有什么差异?</a><span>2020-07-14</span></li> <li><a href="http://www.jnyggy.com/news/228.html" rel="nofollow" title="花架起重机的哪种操作会损p{盘u?>花架起重机的哪种操作会损p{盘u?/a><span>2020-06-30</span></li> <li><a href="http://www.jnyggy.com/news/225.html" rel="nofollow" title="桥式起重机具体的构成是怎样的?">桥式起重机具体的构成是怎样的?</a><span>2020-06-09</span></li> <li><a href="http://www.jnyggy.com/news/223.html" rel="nofollow" title="花架起重机的电动机怎么选择Q?>花架起重机的电动机怎么选择Q?/a><span>2020-05-26</span></li> </ul> </div> <div class="crumb mt15"> <span class="fl font_w fb ">相关产品<b class="fs14 fn font_i ml5">RELATED PRODUCT</b></span> </div> <div class="prod"> <div class="ipro" style="margin-left: -20px; width:900px;"> <div> <h3><a href="http://www.jnyggy.com/supply/135.html" target="" title="门式v重机" rel="nofollow"><img src="/uploads/cp/20150427095520.jpg" alt="门式v重机" width="280" height="210" onload="javascript:DrawImage(this,280,210,0,0);" /></a></h3> <p><a href="http://www.jnyggy.com/supply/135.html" target="" title="门式v重机" rel="nofollow">门式v重机</a></p> </div> <div> <h3><a href="http://www.jnyggy.com/supply/133.html" target="" title="QD双梁起重机配? rel="nofollow"><img src="/uploads/cp/20141024053458.jpg" alt="QD双梁起重机配? width="280" height="210" onload="javascript:DrawImage(this,280,210,0,0);" /></a></h3> <p><a href="http://www.jnyggy.com/supply/133.html" target="" title="QD双梁起重机配? rel="nofollow">QD双梁起重机配?/a></p> </div> <div> <h3><a href="http://www.jnyggy.com/supply/131.html" target="" title="Ƨ式桥式起重? rel="nofollow"><img src="/uploads/cp/20141024053533.jpg" alt="Ƨ式桥式起重? width="280" height="210" onload="javascript:DrawImage(this,280,210,0,0);" /></a></h3> <p><a href="http://www.jnyggy.com/supply/131.html" target="" title="Ƨ式桥式起重? rel="nofollow">Ƨ式桥式起重?/a></p> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> <html> <head></head> <body> <div class="clear" style="height:40px;"></div> <div class="footnav"> <ul> <li><a href="http://www.jnyggy.com/" rel="nofollow" title="|站首页">|站首页</a></li> <li><a href="http://www.jnyggy.com/about/" rel="nofollow" title="走进我们">走进我们</a></li> <li><a href="http://www.jnyggy.com/supply/" title="产品中心" rel="nofollow" >产品中心</a></li> <li><a href="http://www.jnyggy.com/news/" title="新闻资讯"rel="nofollow" >新闻资讯</a></li> <li><a href="http://www.jnyggy.com/about/about2.html" rel="nofollow" title="资质荣誉">资质荣誉</a></li> <li><a href="http://www.jnyggy.com/about/about4.html" rel="nofollow" title="工程案例">工程案例</a></li> <li><a href="http://www.jnyggy.com/contact/" rel="nofollow" title="联系我们">联系我们</a></li> <li><a href="/rss.xml" title="XML">XML</a></li> <li><a href="http://www.jnyggy.com/4g" title="手机|站">手机|站</a></li> </ul> </div> <div class="foot"> <div class="foot-con"> <div class="foo-right"> <div class="footlink"> <div class="linka"> 冉电动葫芦哪家好?供应订做多少钱?铁\提梁机怎么PC市U新v重机械有限公叔R爆电动葫芦、提梁机、提梁机生厂家、出渣机{品,Ƣ迎来电生定制Q?| <script> var _hmt = _hmt || []; (function() { var hm = document.createElement("script"); hm.src = "https://#/hm.js?8d78eeacd918d919b95de080e395e995"; var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(hm, s); })(); </script> <a rel="nofollow" href="https://#baidu.com/web/welcome/ico?s=8d78eeacd918d919b95de080e395e995" title="癑ֺl计" target="_blank">癑ֺl计</a> | <script src="http://s20.#/stat.php?id=5395296&web_id=5395296&show=pic" language="JavaScript"></script> | <script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/year/2013-12-21/"></script> <script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/cmode/"></script> Powered by <a rel="nofollow" href="http://www.nestcms.com" title="企业pȝ" target="_blank">{l</a> | <a href="http://www.jnyggy.com/sitemap.html" title="|站地图">|站地图</a> 热门城市Q?<a href="/jilin.html" title="吉林" target="_blank" >吉林</a> <a href="/heilongjiang.html" title="黑龙? target="_blank" >黑龙?/a> <a href="/liaoning.html" title="辽宁" target="_blank" >辽宁</a> <a href="/xinjiang.html" title="新疆" target="_blank" >新疆</a> </div> </div> <div class="foot-left"> <div class="right"> 版权所有:C市U新v重机械有限公?a >技术支持:中企电子商务</a> <a target="_blank" title="免责声明" >免责声明</a> 备案~号Q? <a title=" 豫ICP?1006481?2" target="_blank"> 豫ICP?1006481?2</a></br> <a target="_blank" ><img src="http://www.beian.gov.cn/file/ghs.png" />豫公|安?41910502000071?/a> <script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/9277/stat/"></script> </div> </div> </div> <div class="ewm"><img src="/template/jchb/images/ewm.png" alt="二维?/> </div> </div> </div> <script type="text/javascript" src="../im/js/ImVar.js"></script> <script type="text/javascript" src="../im/js/ImJS.js"></script> <a href="http://www.jnyggy.com/">һƵۿ</a> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> </body> </html> </body> </html>